"Helyet megtalálni- nagyvilágot idehozni” Művészek érkeztek Nagyhegyesre

2016. július 18-án megnyitotta kapuit az Első Kadarcsi Művésztelep.

A művésztelep gondolatával még idén tavasszal Dr. Antal Zsuzsanna keresett meg az iskolában, melyet nagyon nagy örömmel fogadtam. Mint legalkalmasabb helyszínre hamar rátaláltunk a Kadarcsi Csárdára. A csárda üzemeltetőjében, Végső Zoltánban is igazi partnerre találtunk, aki a házigazda gondosságával támogatta mindenben az alkotótábor ügyét. Hosszú szervező munka következett, melyet Zsuzsa az első perctől szível-lélekkel segített. Majd hármunk valóra vált álmaként megkezdődött az Első Kadarcsi Művésztelep…

Hívásomra 11 művész érkezett. Először a környékből, majd miután Nagyhegyes Község Önkormányzata rendelkezésünkre bocsátotta a Vendégházat, a szállás is megoldottá vált, így távolabbról is érkezhettek.

Végül Berettyóújfalutól Budapestig elég sok település alkotó személyiségei ismerhették meg a nagyhegyesi vendégszeretetet.

Nagyhegyes Község Önkormányzata az első perctől mellette állt az ügynek. Bajusz Istvánné polgármester asszony és Dr. Kovács Gergely jegyző úr, is személyes ügyének tekintette a művésztelep segítését, mind erkölcsi, mind anyagi, mind a tárgyi feltételek biztosítása terén, melyet ezúton is megköszönünk minden alkotótársam nevében!

A helyszín valóban kiválóan vizsgázott. Nagyhegyesen, de mégis félrevonultan, a semmi közepén, de mégis jól megközelíthető helyen alkothatott a 12 művész. Inspirálóak voltak a századokat látott öreg falak, a legeredetibb állapotában megmaradt csárda-berendezés, és a bennünket körbeölelő Hortobágy.

A 12 alkotó személyében 10 festő és 2 fotós érkezett. Különböző emberek, különböző életutak, különböző helyekről… Sokan egymással is először itt találkoztak, de mégis mint a paletta színei gyönyörűen kiegészítették egymást. Egymás lénye, kisugárzása, alkotói tevékenysége, a legteljesebb mértékben inspirálóan hatott mindnyájunkra.

Éppen ezért sok alkotótábort megjárt alkotótársunk beszélt legfelsőbb fokban az idén még csak a szárnyát bontogató telepünkről.

Alkotótábori tevékenységünk témagyűjtés és műtermi munka egymást váltogató lüktetéséből állt.

A telep első napján Bodó Sándor országgyűlési képviselő úr és Dr. Kovács Gergely jegyző úr személyes jelenlétével is megtisztelt bennünket. A tábor során témagyűjtő utakon Hortobágy–Mátán és Szálkahalmon, valamint a Kadarcsi tónál jártunk, közben a csárda előtt és bent a kétszáz éves falak között folyamatosan születtek a festmények.

Nagyon lényeges része volt a telepünknek a „Művésztelepi Betekintő” elnevezésű programunk, fontosnak éreztük ugyanis, hogy az érdeklődők megismerhessék az alkotótáborunk munkáját, láthassák a készülő alkotásokat, az egyes munkafolyamatokat, és módjuk legyen beszélgetni a művészekkel. Továbbá törekedtünk arra, hogy legyen egy, még a művésztelepi tevékenységen belül, olyan ünnepi pillanat, ahonnan rálátunk munkánk egészére.

A Művésztelepi Betekintőre 2016. július 21-én került sor és úgy működött, mint egy nyíltnap. Ezt a napot nagyon nagy érdeklődés övezte. Megkerestek minket nagyon kedves nagyhegyesiek, jöttek alkotók a szomszédos Balmazújvárosról is. Az ünnepi pillanatok pedig a sok helyről érkezett sajtó jelenlétében zajlottak. Az ünnepséget Hell Tibor hajdúszoboszlói zeneszerző éteri játéka tette még emelkedettebbé. A Művésztelepi Betekintőt Végső Zoltán házigazda köszöntötte, majd Dr. Antal Zsuzsanna gyönyörű gondolatai foglalták össze művésztelepünk munkáját. Ezt követően Kobialka Tímea, a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 6. osztályos tanulója tolmácsolta Veres Péter üzenetét, az „Én nem mehetek el innen sehova” című versen keresztül/a címben felvázolt feladattal/.

„Én nem mehetek el innen soha-sehova,
Nekem nincs útlevelem, nincs gazdag rokonom, nincs pénzes barátom,
millió sárbaragadt paraszt a szomszédom.
ezeknek sorsa az enyém, s az is marad örökre.

Nekem csak térkép a nagyvilág,
talán sohase látom Párizst, Rómát,
sohase látom Amerikát, sem a déltengeri szigeteket;
barnás folt marad számomra a sziklás spanyol föld,
és zöld folt marad a szibériai sztyeppe.

Azt mondta egyszer valaki, úgy mondják, egy görög bölcs:
„adj egy szilárd pontot és kifordítom sarkaiból a világot."
Én megtaláltam azt a pontot, legalább is önmagam számára.
Ez a föld, amelyen élünk:
a sziksós puszta, a ragadós televény, a szaladó homok
és a tízmillió magyar, aki benne él.
Hogy szép e a mi hazánk, szebb-e, mint másoké,
nem tudom, nem is keresem:
hogy fegyverrel hódítottuk, vagy munkával szereztük,
beköltöztünk-e, vagy a földbõl nõttünk:
mindegy ma már - egyek vagyunk vele.
Napunk közös a többiekkel, de a mi csiráinkat is felébreszti,
a felhõk elszállnak, de esõjüktõl a mi füveink is nõnek:
a mások szép és gazdag földjét én hát nem irigylem.

Lábammal bokáig járok a magyar sárba,
arcomat kicserzi az éles pusztai szél,
szemeimet kicsire húzza a kemény sivatagi napfény;
gondjaim lehúznak a földre, vágyaim fölemelnek a felhõk fölé,
nincsen más számomra, mint emésztõ töprengés, forró vágyak és kemény akarat:
ide kell hoznunk a nagyvilágot,
ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes.”

Ezt a szép célt segítette Dr. Antal Zsuzsanna ötletgazda, Végső Zoltán házigazda és Nagyhegyes Község Önkormányzata egyaránt. A művésztelepen készült alkotásokból kiállítást rendezünk a Kadarcsi Csárdában. Az ünnepélyes kiállítás megnyitó várhatóan, 2016. szeptember 24-én lesz, melyre szeretettel várunk mindenkit. Sikeres művésztelepünk végén, már elkezdtük tervezni a jövő telepét, ugyanis bővített létszámmal, 2017 nyarán is itt Nagyhegyesen, a „Csárdák útján”, a Hortobágyi Nemzeti Park tematikus útvonalának keleti végét adó Kadarcsi Csárdában szeretnénk megszervezni művésztelepünket, Veres Péter szavaival élve: hogy újra idehozhassuk a nagyvilágot, ide hozhassunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes…."

Az Első Kadarcsi Művésztelep tagjai

 • Agárdi Lajos -Hajdúszoboszló
 • Bangó Krisztina -Hajdúszoboszló
 • Csige Zoltán -Nagyhegyes
 • Földi Gabriella -Debrecen
 • Gyulay Era -Budapest
 • Kokas Csilla -Hajdűszoboszló
 • Lieszkovszky Veronika -Hajdúszoboszló
 • Magyar László -Berettyóújfalu
 • Nánássy Barnabás -Kaba
 • Szabó Lilla -Hajdúhadház
 • Szoboszlainé Kádár Anikó -Hajdúszoboszló
 • Vincze Árpád –Hajdúszoboszló

Agárdi Lajos
a művésztelep vezetője